บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันปิยะ 2560
ทัวร์ต่างประเทศ วันปิยะ 2017

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์เอเชียทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน ปีใหม่ สงกรานต์ 2016 ไทเป ทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยัน เหย่หลิ่ว ทัวร์ไต้หวัน 2559 นั่งรถไฟหัวจรวด เที่ยวไต้หวัน ราคาประหยัด

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักโรงแรม 4 ดาว (CI)

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 2560 ท่องเที่ยวไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน วันปิยะ 60
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไถจง เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 20900 ไทเป เมืองเจียยี่ เขาอาหลี่ซาน ไร่ชาอาหลี่ซาน หมู่บ้านญี่ปุ่น ตลาดไนท์มาเก็ต เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ไทเป ตึก 101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านไพน์สับปะรด ซื่อหลินไนท์ มาเก็ต ศูนย์จำหน่ายสร้อยเสริมสุขภาพ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว ร้านไพน์สับปะรด อิสระช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงlogo chinaair
ราคาทัวร์ไต้หวัน 20,900 บาท
กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน 21-25 ต.ค. 60 (วันปิยะ)
รหัส ทัวร์ไต้หวัน MT-TPE-5D4N-CI
 

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 16900 ไทเป ไทจง พักโรงแรม 4 ดาว แช่น้ำแร่ 5 วัน 3 คืน (XW)

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2560
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 16900 ผู่หลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดกวนอู ไทจง เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป อุทยานเย่หลิ่ว ถนนเก่าจิ่วเฟิน ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี ร้านขายของที่ระลึก ช้อปปิ้งพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ซีเหมินติง logo nokscoot
ราคาทัวร์ไต้หวัน
16,900 บาท

กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน สอบถาม
รหัสทัวร์ไต้หวัน HN-TPE-5D3N-XW
 

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 18888 ไทเป ไทจง จีหลง เย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน (XW)

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ปีใหม่ 2560
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 18888 เถาหยวน ผูหลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมเหว่ยเก๋อ ศูนย์ปะการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง จีหลง จีหลงไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว ดิวตี้ฟรี ชมตึกไทเป 101 น้ำตกสือเฟิน ผิงซีปล่อยโคมลอย ตลาดเก่าแก่เซินเคิง อาบน้ำแร่logo nokscoot
 ราคาทัวร์ไต้หวัน 18,888 บาท
กำหนดวันเดินทางทัวร์ไต้หวัน สอบถาม
รหัสทัวร์ไต้หวัน SS-TPE-5D3N-XW
 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง 4 วัน 3 คืน พิเศษ แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (CI)

ทัวร์ไต้หวัน 2560 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 2560/2017 TAIPEI FISH MARKET ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ germanium อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ในโรงแรม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค logo chinaair
ราคาทัวร์ไต้หวัน 19,999 บาท
กำหนดวันเดินทางไต้หวัน สอบถาม
รหัสทัวร์ไต้หวัน ML-TPE-4D3N-CI