บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeข้อมูลท่องเที่ยวสิบสองปันนา

แหล่งท่องเที่ยวสิบสองปันนา สวนม่านทิง ป่าดงดิบ หมู่บ้านไทลื้อ ตลาดเช้าไทลื้อ

ข้อมูลทั่วไปสิบสองปันนา

ข้อมูลเมืองสิบสองปันนา


เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา 西双版纳傣族自治州
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเคยดีรับสมญานามว่า เป็น เมืองพาราณสี ซึ่งหมายถึงดินแดนงดงามในความฝัน เขตสิบสองปันนาเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของจีน ที่นี่มีผืนป่าเขตร้อนที่ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีน และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อย อีกทั้งเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมต่อกับพม่าและลาว ทำให้เขตสิบสองปันนาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยในเดือนเมษายนของทุกปี ที่นี่จะคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมการเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของชาวไต ( ไทลื้อ )

เขตปกครองตนเองสิบสองปันนามีเนื้อที่รวม 19582.45 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น หนึ่งเมืองได้แก่ เมืองเชียงรุ้ง หรือ จิ่งหง 景洪  และ สองอำเภอ คือ อำเภอเมืองหล้า หรือ เหมิ่งล่า 勐腊  และอำเภอ เมืองไฮ หรือ เหมิ่งไห่ 勐海 สิบสองปันนามีประชากรรวม 850,000 คน ร้อยละ 35 ของประชากรเป็นชนชาติไต ทางการจีนจึงกำหนดให้สิบสองปันนาเป็น เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา โดยคำว่าสิบสองปันนานั้นเป็น
ภาษาไทลื้อ หมายถึง นาสิบสองพันผืน หรือสิบสองหัวเมืองนั้นเอง การนับเมืองในอดีตจะยึดพื้นที่เป็นแบบ นาหนึ่งพันผืนเท่ากับหนึ่งเมือง

ลักษณะภูมิอากาศ
สิบสองปันนามีลักษณะภูมิอากาศแบบลมมรสุมเขตร้อน มีปริมาณฝนและแสงแดดสูง แบ่งเป็น ๒ ฤดู คือฤดูฝน
และฤดูแล้ง  
ฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน 
ฤดูฝน  เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียสตลอดปีสิบสองปันนาจึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวแทบทุกฤดูของปี


ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลทั่วไปสิบสองปันนา