เนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกถามกันเข้ามามากเกี่ยวกับเรื่องการขอพักชําระหนี้ค่างวดรถยนต์กับบริษัทนิสสันลีสซิ่ง ผมจึงได้สอบถามรายละเอียดจากทาง nissan …