เนื่องจากการพักชำระหนี้กับบริษัทนิสสันลิสซิ่งในครั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจึงมีข้อควรระวังในเรื่องของมิจฉาชีพที่อาจจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทฯ …