กรณีที่มีการจ่ายค่างวดรถผ่าน 7-11 แนะนำทุกท่านเก็บใบเสร็จไว้นะครับ กรณีที่มีปัญหาใบเสร็จคือ หลักฐานสำคัญในการยืนยัน.