พักชำระหนี้มีขั้นตอนอย่างไร? 1. เข้าแอพพลิเคชั่น TLT Simply 2. เลือก “เมนู” คลิก “โครงการช่วยเหลือลูกค้า” 3. ตรวจสอบสถานะสัญญา 4. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 5.