พักชำระหนี้ สินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย ทางเลือกที่ 1 การลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ การลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ หมายถึง การแบ่งเบาภาระของผู้เช่าซื้อ …