มาตรการช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19 ทางเลือกที่ 1 พักชำระหนี้ 3 งวด* เลื่อนการชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 3 งวด โดยมีค่าดำเนินการ …