แม็คโครขุดวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ep.1|รถขุด แทร็กเตอร์ รถไถ รถบรรทุก|excavator|construction